Showing all 8 results

Filterbollen voor zandfilters
De filterbollen zijn perfect voor zandfilters van opzetzwembaden. Het innoverend alternatief wordt gebruikt in plaats van filterzand of glasparels.